OPERSIS 1999 SL

C/ Tirso de molina, nº36
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, Espanya

T. 93 475 06 55
F. 93 377 92 67

Nota legal

Tornar a l'inici

La web d’Opersis té la finalitat de facilitar el coneixement de l’associació, les activitats que realitza i els serveis que ofereix al públic en general. Opersis es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació que conté el seu portal web.

Opersis no es responsabilitza de les conseqüències, dels danys o perjudicis que es derivin de l’accés al seu web, de l’ús que en faci de la informació que conté o de l’accés a altres matèries en Internet que es realitzin a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual del web

Copyright © 2009, Opersis. Opersis, amb NIF B61933214, està inscrita en el  Registre Mercantil de Barcelona Tom31557 Full167 FoliB 193805.

Tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el web, el disseny gràfic i els codis, són titularitat d’Opersis. Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels seus drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial:

  • Que es citi expressament com a font d’informació.
  • Que es realitzi amb la intenció d’obtenir la informació continguda i no amb el propòsit comercial ni per a un ús que no sigui individual o privat.
  • Que cap contingut inclòs en aquest portal sigui modificat de cap manera.
  • Que cap element disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta dels continguts que l’acompanyen.
  • Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a Opersis i també, que s’obtingui l’autorització certificada de l’empresa per a la seva reproducció.
  • Que els elements reproduïts no siguin cedits amb posterioritat a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a internet o a alguna xarxa local.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquest web només té finalitat informativa. Opersis rebutja la responsabilitat sobre la informació contingudes en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzin al web d’Opersis a qualsevol producte, servei, procés, enllaça, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no suposa o implica suport, patrocini o recomanació per part d’Opersis.

Responsabilitat sobre la seguretat

Opersis no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Opersis.

Responsabilitats dels continguts del web

Opersis rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzacions quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

Opersis rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Opersis o no publicada amb el seu nom.

Opersis no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en el seu portal web.

Opersis no es responsabilitza de l’ús que els menors facin del web. Opersis no és responsable de què els continguts del web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d’una eina com Internet i acompanyar els menors durant les seves sessions.

Confidencialitat de les dades

Opersis es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.

D’acord amb el què estableix la Llei  15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Opersis es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

En conseqüència:

  • Les dades recollides per mitjà de formularis, correus electrònics o d’altres vies seran destinats, única i exclusivament, a les finalitats indicades al formulari que ompli l’usuari.
  • No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
  • No contactarem amb cap usuari, com no sigui estrictament necessari per al servei requerit.
  • Vostè té dret a obtenir la informació de les dades, la rectificació, la cancel·lació i l’oposició que l’assisteixen, enviant-nos un e-mail a opersis@opersis.com
OPERSIS 1999 SL © 2011 - Tots els drets reservats - Nota legal - Mapa web - INTRANET- Disseny web Creació Singular