OPERSIS 1999 SL

C/ Tirso de molina, nº36
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, Espanya

T. 93 475 06 55
F. 93 377 92 67

Compromís de seguretat i qualitat

Tornar a l'inici

Opersis, segons la Llei de Previsió de Riscos Laborals (31/1995), compleix les seves obligacions de seguretat amb els treballadors contractats directament per la companyia o per les empreses subcontractades. Opersis planifica la Prevenció, segons el Pla de Seguretat Intern elaborat per PREGOSLA S.L.; realitza accions periòdiques per a comprovar que es compleix en el temps previst i per la persona responsable; i estableix un registre de la planificació de les acciones que es realitzen i de la informació que es facilita als treballadors. Tots ells han de saber utilitzar l’Equip de Protecció Individual (EPI). Els delegats dels treballadors sempre estan informats de qualsevol actuació.

El temari bàsic de la formació és:

 • Procediments de treball.
 • Riscos de cada lloc de treball.
 • Elecció i utilització d'EPIs.
 • Pla d'Emergència.
 

La base de la construcció segura és:

 • Adaptar el treball a la persona.
 • Primer les mesures col·lectives abans de les individuals.
 • Adaptar la tècnica a l'obra.

Las empreses subcontractades hauran de presentar, a l’inici de les obres, els següents documents:

 • TC1, TC2, fotocòpies del DNI de tot el personal i altes a la S.S.
 • Assegurances de Responsabilitat Civil i Accidents de Treball.
 • Formació i informació en matèria preventiva proporcionada als seus operaris.
 • Vigilància de la salut proporcionada als seus operaris.
 • Documentació que demostri que a tots els seus operaris se’ls ha proporcionat l’equipo de protecció individual adequat.

 

 

...................................................................................................................................................
 
OPERSIS 1999 SL © 2011 - Tots els drets reservats - Nota legal - Mapa web - INTRANET- Disseny web Creació Singular